Mgr. Jakub Horák, Ph.D.

Ředitel genetické laboratoře

+420 602 788 381

„Život a vše živé v celé své rozmanitosti, to mě vždycky fascinovalo. Pochopit, jaký koncert uvnitř buněk všechny ty molekuly rozehrávají, k tomu bylo studium molekulární biologie a výzkum nejlepší cestou. Ještě krásnější je ale mít možnost každý den tyto vědomosti a všechny zkušenosti použít a pomoci lidem radovat se z příchodu zdravého človíčka mezi nás. Vidět pak stejnou radost z naší práce u svých spolupracovníků, vidět je v práci smát se a táhnout za jeden provaz, to už jsou radosti určené pro ředitele. Je to pro mě nové, ale je to taky fajn!

 

Když za sebou zavřu kancelář a laboratoř, učím děti jezdit na kole, na bruslích i na lyžích, plavat a běhat. Čím dřív se to naučí, tím dřív to budu moci s nimi dělat zase naplno. Totiž, ve zdravém těle zdravý duch! A zkoušeli jste argentinské tango? Mě překvapilo, jak pěkné je komunikovat tancem.“

Praxe:

    2002 – 2003: vědecký pracovník, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Laboratoř molekulární fyziologie rostlin
    2003 – 2004: vědecký pracovník, Universität zu Köln, Botanisches Institut
    2004 – 2008: vědecký pracovník, Eberhard Karls Universität Tübingen, Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen
    2008 – 2010: vědecký pracovník, Masarykova univerzita, Oddělení funkční genomiky a proteomiky
    2010 – 2011: vědecký pracovník, Středoevropský technologický institut (CEITEC)
    2011 – 2015: molekulární genetik, Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky, Repromeda
    2015 – nyní: ředitel Laboratoře lékařské a reprodukční genetiky, Repromeda

 
Členství v odborných společnostech:

    ČLS JEP – ČGPS Sekce asistované reprodukce, ČLS JEP – Společnost lékařské genetiky, Evropská společnost lidské reprodukce a embryologie (ESHRE), Mezinárodní společnost pro preimplantační genetickou diagnostiku (PGDIS)

 

Vzdělání:

    1993 – 1997: Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
    1997 – 2002: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, obor Molekulární biologie a genetika, udělen titul Mgr.
    2003 – 2004: Universität zu Köln, Botanisches Institut, doktorské studium
    2004 – 2008: Eberhard Karls Universität Tübingen, Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen, doktorské studium, udělen titul Dr. rer. nat. (Ph.D.)

 

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ A REPRODUKČNÍ GENETIKY

Studentská 812/6, 625 00, Brno, Česká republika

KONTAKT pro odborníky

Ing. Tomáš Kocur, MBA

obchodní ředitel

tkocur@repromeda.cz
+420 774 973 680

​​

Ing. Ulyana Kapiton

koordinátorka PGD

ukapiton@repromeda.cz

+420 702 242 666

KONTAKT pro klienty

Recepce Repromeda

Pondělí - pátek

od 7:00 do 18:00

+420 511 158 222

©2020 by REPROMEDALab. Proudly created by MV