top of page

Den DNA. Den zrození molekulární genetiky.

S tímto datem se pojí dvě důležité historické události, které významným způsobem přispěly 

k lepšímu pochopení naší DNA.
V roce 1953 byla poprvé popsána struktura molekuly DNA, zasloužili se o to James Watson a Francis Crick za výrazného přispění Rosalind Franklinové a Muaurice Wilkinse.

Na počátku 90tých let začal projekt dekódování lidského genomu tzv. Human Genome Project, který byl dokončen v roce 2003. Díky němu mimo jiné zjištěno, že lidský genom má (v haploidní sadě) 3,1–3,2 miliardy párů bází což odpovídá asi jednomu metru, pokud by se DNA z jedné buňky rozpletla a roztáhla. 

Comments


bottom of page