Poslední únorový den. Den vzácných onemocnění

Jako vzácná označujeme onemocnění, která se vyskytují u méně než pěti lidí z deseti tisíc.


Poslední únorový den se každý rok po celém světě konají připomínkové akce, které mají za úkol šířit povědomí právě o těchto nemocech. Měsíc únor nebyl pro tuto osvětu zvolen náhodně, ale právě díky své jedinečnosti „vzácného dne“, který se opakuje pouze jednou za 4 roky.


Je možné těmto nemocem předcházet? Mohou se o zdraví svého budoucího potomka dozvědět více i páry snažící se o dítě spontánně nebo jen ty podstupující IVF?  

Co jsou to vzácná onemocnění?

Existuje více než 8000 různých vzácných dědičných onemocnění, která jsou způsobena poruchou funkce jednoho genu – jinak se jim také říká monogenní choroby.

Ve střední Evropě patří mezi nejrozšířenější monogenní choroby cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a syndrom fragilního X.


Každý člověk může být přenašečem nějaké genetické nemoci.

I přesto, že se cítíte a vypadáte zdraví, může se vám narodit dítě se závažnou nemocí. Každý člověk může být totiž přenašečem nějakého genetického onemocnění. V běžném životě ho to nemusí nijak omezovat, problém však nastává, pokud se potkají dva lidé, kteří jsou přenašeči stejného recesivního (skrytého) onemocnění, mají mutaci ve stejném genu. U takového párů je pak 25% riziko, že se nemoc projeví u jejich potomka. Pokud tedy s partnerem plánujete založit rodinu, není na škodu zjistit, zda jste geneticky a reprodukčně kompatibilní.


Co je to PANDA?

PANDA (PANelová Diagnostická Analýza) umožňuje diagnostiku týkající se poruch plodnosti a její léčby. Poskytuje informace o některých genetických příčinách neplodnosti nebo o poruchách vývoje embryí. Dále umí diagnostikovat trombofilní mutace a nejčastější vzácná onemocnění jako je cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a syndrom fragilního X.


A co když PANDA odhalí nějaké riziko?

Pokud jsou u vás zjištěny vlohy pro některé z těchto onemocnění a hrozí jejich výskyt u vašich potomků, je vhodné vydat se cestou umělého oplodnění. Vaše vajíčka se oplodní partnerovými spermiemi a vzniklá embrya se otestují pomocí preimplantačního genetického testování (PGT-M) embryí. Do vaší dělohy jsou tak transferována jen perspektivní embrya bez rizika daného monogenního onemocnění.


Karyomapping. Žádné vzácné onemocnění není tak vzácné.

Pokud podstupujete umělé oplodnění, vaše embrya budou vyšetřena metodou zvanou Karyomapping. Karyomapping je moderní technologie, která se využívá pro preimplantační genetické testování monogenních onemocnění. Díky této metodě je tedy možné zabránit přenosu genetické zátěže na další generaci. To platí jak pro páry, kde jsou oba partneři přenašeči daného onemocnění, tak i u osob, jež samy trpí nějakým dědičným onemocněním.


Karyomapping navíc umožňuje vyšetření strukturních chromozomových vad (PGT-SR) a aneuploidií (PGT-A) – tedy početních změn chromozomů, které můžou způsobit například narození dítěte s Downovým syndromem. Karyomapping je tedy metodou, která umožňuje provést u vzorku embrya najednou všechny typy preimplantačního genetického testování (PGT-M, PGT-SR a PGT-A).

Karyomapping jsme začali nabízet v roce 2014 a během pár let jsme se stali evropskou špičkou – doposud jsme vyšetřili nejvíce embryí ze zemí Evropské unie.

Díky všem těmto moderním metodám jsme schopni u nás v Repromedě pomoci nejen párům, které trápí neplodnost, ale i rodinám, ve kterých se vyskytlo některé ze vzácných genetických onemocnění.


Rodinám s těmito onemocněními jsme za posledních 6 let pomohli.

LABORATOŘ LÉKAŘSKÉ A REPRODUKČNÍ GENETIKY

Studentská 812/6, 625 00, Brno, Česká republika

KONTAKT pro odborníky

Ing. Tomáš Kocur, MBA

obchodní ředitel

tkocur@repromeda.cz
+420 774 973 680

​​

Ing. Ulyana Kapiton

koordinátorka PGD

ukapiton@repromeda.cz

+420 702 242 666

KONTAKT pro klienty

Recepce Repromeda

+420 511 158 222

Pondělí - pátek

od 7:00 do 18:00

©2020 by REPROMEDALab. Proudly created by MV