top of page

Vyšla nová kniha o Preimplantačním genetickém testováníReprodukční genetika bývá stále více spjata s postupy reprodukční medicíny a postupně se stane jejich neoddělitelnou součástí.


Darren K. Griffin a Gary L. Harton, autoři nové knihy zabývající se metodou preimplantačního genetického testování (PGT), právě proto oslovili ke spolupráci na této publikaci také MUDr. Kateřinu Veselou, Ph.D., která ve spolupráci s ostatními odborníky naší kliniky do knihy přispěla celou jednou kapitolou.Comments


bottom of page