top of page

Vyšla nová publikace ohledně kontroly PGT - Náš ředitel pro výzkum a vývoj je spoluautorem

Náš ředitel pro výzkum a vývoj Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. je spoluautorem publikace, ve které odborníci popisovali kontrolu kvality (EQA) pro preimplantační genetické testování monogenních (PGT-M) onemocnění a shrnuli její výsledky. Cílem celé práce bylo zkvalitnění služeb PGT pro páry.


Pan doktor se na kontrole podílel jako hodnotitel laboratoří pro PGT-M a sepsal zkušenosti

s testováním. Bylo zjištěno, že většině pacientů, kteří podstoupí PGT-M, se dostává vysoce kvalitních testů, které splňují veškeré normy a doporučení. Pravidelná kontrola je nicméně nezbytná pro udržení vysokých standardů a včasné odhalení problémů. Hodnocení kvality tedy bude pokračovat i v budoucích letech.


Commentaires


bottom of page