JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPIT, KDYŽ ...

Spousta klientů má nějaký genetický problém a pokud to ignorují, nejsou v léčbě neplodnosti úspěšní.

Právě proto provedeme genetická vyšetření už na začátku a tím zjistíme, co skutečně potřebují. Díky pokročilým metodám v rámci prekoncepční a preimplantační diagnostiky dokážeme předejít potratům, neúspěšným cyklům a jiným komplikacím.

PANDA Infertility

Jedná se o testování vyvinuté přímo na klinice Repromeda. Tento test se provádí ze vzorku krve a je na míru šitý pacientům, kteří k nám přicházejí s poruchami plodnosti, ale je možné ho doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka.

PGT-A: Preimplantační genetické testování aneuploidií

Opakované potrácení není v pořádku a vždy je potřeba hledat jeho příčinu. Pomocí preimplantačního genetického testování aneuploidií je možné snížit riziko potratů, stejně tak jako riziko komplikací v těhotenství či narození postiženého dítěte, a naopak zvýšit úspěšnost umělého oplodnění. Testování zvyšuje úspěšnost léčby tím, že umožňuje vybrat to nejperspektivnější embryo.

PGT-M: Preimplantační genetické testování monogenních chorob

Tato metoda odhaluje genetické poruchy embryí, a to jak u dvojic, u nichž se nějaké genetické onemocnění v rodině už vyskytlo, tak i v případech, kdy jsou oba rodiče zdraví a jsou pouze tzv. přenašeči dané choroby. PGT-M je spolehlivou metodou, díky které se dá vyloučit narození dítěte se závažnou genetickou vadou.

PANDA Carrier

Cílem tohoto vyšetření, prováděného ze vzorku krve, je snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním. Testování spočívá v tom, že oba partneři před reprodukcí podstoupí genetický test PANDA Carrier, kde je u každého partnera vyšetřeno několik stovek klinicky významných genů. V případě, že se u páru identifikuje mutace ve stejném genu a tedy riziko postižení u potomka, lze páru nabídnout Preimplantační genetické testování monogenního onemocnění.

PANDA Exom

Jedná se o vyšetření největšího rozsahu, které lze v rámci testování skrytých mutací páru nabídnout a zároveň nejvíce snižuje riziko postižení vzácným onemocněním u potomků. Toto vyšetření je rovněž prováděno pouze z krve obou partnerů. V případě, že se u páru identifikuje mutace ve stejném genu a tedy riziko postižení u potomka, lze páru nabídnout Preimplantační genetické testování monogenního onemocnění (PGT-M).

CHCETE PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ TĚHOTENSTVÍ

PGT-A: Preimplantační genetické testování aneuploidií

Pokud je vám 35 let a více, je vyšetření vašich embryí zcela na místě. Právě poruchy na chromozomech jsou totiž hlavním důvodem proč u žen vyššího věku dochází k prudkému poklesu plodnosti. Dalšími objektivními důvody díky kterým je vhodné se rozhodnout pro PGT-A je opakované potrácení, opakované neúspěšné transfery embryí v předchozích IVF cyklech, porod dítěte s vývojovou vadou, špatné parametry spermiogramu partnera, stavy po léčbě onkologických onemocnění aj.

 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO KLIENTY

Vyberte téma konzultace

Děkujeme za odeslání!