top of page

JAKÁ VYŠETŘENÍ PODSTOUPIT, KDYŽ ...

Spousta klientů má nějaký genetický problém a pokud to ignorují, nejsou
v léčbě neplodnosti úspěšní.

Právě proto provedeme genetická vyšetření už na začátku a tím zjistíme, co skutečně potřebují. Díky pokročilým metodám v rámci prekoncepční a preimplantační diagnostiky dokážeme předejít potratům, neúspěšným cyklům a jiným komplikacím.

klienti_8.jpg

Jedná se o testování vyvinuté přímo na klinice Repromeda. Tento test se provádí ze vzorku krve a je na míru šitý pacientům, kteří k nám přicházejí s poruchami plodnosti, ale je možné ho doporučit i těm, kteří se snaží o dítě spontánně. I přes to, že jsou oba partneři na první pohled zdraví, mohou být přenašeči genetické nemoci. Ta se může projevit právě u jejich potomka.

Opakované potrácení není v pořádku a vždy je potřeba hledat jeho příčinu. Pomocí preimplantačního genetického testování aneuploidií je možné snížit riziko potratů, stejně tak jako riziko komplikací v těhotenství či narození postiženého dítěte, a naopak zvýšit úspěšnost umělého oplodnění. Testování zvyšuje úspěšnost léčby tím, že umožňuje vybrat to nejperspektivnější embryo.

Tato metoda odhaluje genetické poruchy embryí, a to jak u dvojic, u nichž se nějaké genetické onemocnění v rodině už vyskytlo, tak i v případech, kdy jsou oba rodiče zdraví a jsou pouze tzv. přenašeči dané choroby. PGT-M je spolehlivou metodou, díky které se dá vyloučit narození dítěte se závažnou genetickou vadou.

dedicna-onemocneni-v-rodine
maximum-pro-zdravi-potomka

Cílem tohoto vyšetření, prováděného ze vzorku krve, je snížení rizika narození postiženého dítěte se závažným dědičným onemocněním. Testování spočívá v tom, že oba partneři před reprodukcí podstoupí genetický test PANDA Carrier, kde je u každého partnera vyšetřeno až 110 klinicky významných genů.

V případě, že se u páru identifikuje mutace ve stejném genu a tedy riziko postižení u potomka, lze páru nabídnout Preimplantační genetické testování monogenního onemocnění.

Jedná se o vyšetření největšího rozsahu, které lze v rámci testování skrytých mutací páru nabídnout a zároveň nejvíce snižuje riziko postižení vzácným onemocněním u potomků. Toto vyšetření je rovněž prováděno pouze z krve obou partnerů.

V případě, že se u páru identifikuje mutace ve stejném genu a tedy riziko postižení u potomka, lze páru nabídnout Preimplantační genetické testování monogenního onemocnění (PGT-M).

CHCETE PODPOŘIT SPRÁVNÝ VÝVOJ TĚHOTENSTVÍ

Pokud je vám 35 let a více, je vyšetření vašich embryí zcela na místě. Právě poruchy na chromozomech jsou totiž hlavním důvodem proč u žen vyššího věku dochází k prudkému poklesu plodnosti. Dalšími objektivními důvody díky kterým je vhodné se rozhodnout pro PGT-A je opakované potrácení, opakované neúspěšné transfery embryí v předchozích IVF cyklech, porod dítěte s vývojovou vadou, špatné parametry spermiogramu partnera, stavy po léčbě onkologických onemocnění aj.

spravny-vyvoj-tehotenstvi
Kotva 1

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ PRO KLIENTY

Vyberte téma konzultace

Děkujeme za odeslání!

bottom of page