logo_lab.png

O LABORATOŘI

Nejsme pouze klinika pro léčbu neplodnosti, jsme také moderní a špičkově vybavená laboratoř reprodukční genetiky.

Repromedalab-cytogenetika.jpg

KDY A PROČ VZNIKL REPROMEDALab?

cara.png

REPROMEDALab je genetická laboratoř brněnského centra asistované reprodukce REPROMEDA, které bylo založeno reproduktology Kateřinou a Janem Veselým. Od počátku bylo cílem laboratoře využít nejnovější poznatky v genetice a rozvoj molekulárně biologických metod a být tak přínosem pro pacienty a klienty. Laboratoř je vystavěna na znalostech a erudici v ní pracujících specialistů a mezi její hlavní přednosti patří odbornost, týmovost a rychlé zavádění novinek do praxe. 

Počátky laboratoře se datují k roku 2001, kdy genetické testování bylo prováděno zejména externími pracovníky pod vedením profesora Jiřího Rubeše v prostorách Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně. Reprodukční genetika byla v té době na vzestupu, a tak rychle následoval rozvoj v podobě navýšení počtu pracovníků a nabízených metod.

Vznikající laboratoř se v rámci prostor Výzkumného ústavu osamostatnila v roce 2010 jako Laboratoř lékařské a reprodukční genetiky Repromeda. Nově vzniklá laboratoř se krátce poté zařadila mezi zdravotnické laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO 15189.  

V roce 2016 se stejně jako samotné IVF centrum i laboratoř přesunula do prostor budovy Biology Parku v Brně Bohunicích a zde pokračuje ve špičkové práci na poli genetického testování. Kromě klasické cytogenetiky nyní využívá moderní metody jako NGS nebo Karyomapping. Laboratoř se stává stále více nezávislou entitou. Počet spolupracujících partnerů stále roste a k dnešnímu dni spolupracuje s řadou dalších klinik asistované reprodukce a genetických laboratoří po celém světě.


"Staňte se i Vy našim partnerem."

 

NAŠ TÝM

Jsme tým zkušených odborníků v oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky. Samozřejmostí jsou zkušenosti a praxe ze zahraničních pracovišť i pravidelné publikace v české i zahraniční odborné literatuře.

 
Magdalena Bohmova.jpg
kruh.png
Repromedalab-brigita-vackova.jpg

Brigita Vacková

Cytogenetický laborant

kruh.png
Repromedalab-andrea-moravcikova.jpg

Andrea Moravčíková

Cytogenetický laborant

kruh.png
Repromedalab-katerina-bezdekova.jpg

Mgr. Kateřina Bezděková

kruh.png
Repromedalab-radim-brozek

Mgr. Radim Brožek

Bioinformatik

NAŠE ÚSPĚCHY

V roce 2000, tedy 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantačního genetického testování monogenních onemocnění (PGT-M).

Podívejte se, co jsme od té doby dokázali

PGT-M metodou FISH

kruh.png

2000

Jako první ve střední a východní Evropě úspěšně provádíme cyklus s využitím PGT-M metodou FISH.

Zavádíme vyšetřování monogenních chorob jako první v České republice.

kruh.png

2003

Vyšetření monogeních chorob

Zavedení diagnostiky translokací

kruh.png

2004

Jako první pracoviště ve střední a východní Evropě zavádíme diagnostiku translokací pomocí FISH.

Zavádíme mikročipovou technologii jako první ve střední Evropě.

kruh.png

2010

Zavedení čipové technologie

Akreditace metody PGT-A

kruh.png

2012

Jako první na světě akreditujeme mikročipovou metodu PGT-A (screening).

Zavádíme metodu Karyomapping pro PGT monogenních onemocnění jako první ve střední Evropě.

kruh.png

2014

Zavedení metody Karyomapping

NGS VeriSeq

kruh.png

2015

Zavádíme metodu NGS VeriSeq pro PGT aneuploidií a PGT translokací.

Vyvinuli jsme nový test reprodukčně-genetické kompatibility s názvem PANDA (panelová diagnostická analýza).

kruh.png

2017

Test PANDA

OneGene PGT

kruh.png

2020

Zavádíme novou metodu OneGene PGT pro PGT-M vybraných monogenních onemocnění (mutace v genech CFTR, FMR1, HTT, BRCA1, BRCA2, HBB).